آموزش بر طرف کردن مشکل اعشار در 3dsmax

تو این ویدیو آموزشی یاد خواهید گرفت که چطور مشکلات اعشار رو در مکس و قسمت CONTROL PANEL سیستمتون برطرف کنید و واحد ها رو به صورتی درستی تنظیم کنید .