قیمت گذاری محصولات و خدمات ارکی وب

آیا قیمت ها منصفانه است ؟

 

روند قیمت گذاری و تصمیم در تعیین قیمت نهایی محصول یا خدمات در هر موسسه و هر شرکتی تحت تاثیر سیستم درون و برون سازمانی است و عواملی نظیر اهداف ،رسالت ، چشم انداز ، حاشیه سود ، هزینه تمام شده کالا یا خدمات ، ماهیت عرضه و تقاضای بازار ، سیستم بازاریابی ، واسطه ها ، شرایط رقابتی و … است .

ما در روند قیمت گذاری دوره های آموزشی ،خدمات و محصولات همواره تلاش کردیم تا با دانش و هنر تیمی هزینه های تمام شده را تا حد امکان کاهش دهیم و با بهترین کیفیت پایین ترین مبلغ سرمایه گذاری را برای شما در نظر بگیریم .

مقایسه قیمت ها 

در این قسمت به مقایسه کالاها و خدمات ما در مقابل مبلغ ریالی سرمایه گذاری توجه کنید !