xref در مکس چیست ؟ راه حل های برطرف کردن مشکلات xref ها

چطور زمانی که یک ابجکت رو به صورت xref وارد مکس میکنیم اون رو پاک کنیم ؟ برای جواب به این سوال ویدیو زیر رو ببین